Д-р Маргарита Христова извършва диагностика, лечение и консултации.