Детски кардиолог гр. Стара Загора – Член на българското педиатрично дружество и дружеството на кардиолозите.