Работното й място е оборудвано със съвременна апаратура и модерна техника.