Работното й място е оборудвано със съвременна апаратура и модерна техника.

Ново в кабинета на д-р Христова :  Холтер – артериално налягане  на деца до 18 годишна възраст.

Това е изследване, документиращо артериалното налягане най-често за 24 часа.

Използва се за уточняване на артериалната хипертония – (често срещано заболяване в детска възраст).