Д-р Маргарита Христова

Детски кардиолог гр. Стара Загора – Член на българското педиатрично дружество и дружеството на кардиолозите.

За своите малки  пациенти Доктор Маргарита Христова извършва:

• Преглед
• Ехокардиография – ЕхоКГ
• Електрокардиограма – ЕКГ
• Холтер – ЕКГ
• ВЕТ (Велоергометрия)

Ново в кабинета на д-р Христова :  Холтер – артериално налягане  на деца до 18 годишна възраст.

Това е изследване, документиращо артериалното налягане най-често за 24 часа.

Използва се за уточняване на артериалната хипертония – (често срещано заболяване в детска възраст).