Д-р Маргарита Христова е специалист по детска кардиология.